Sahalahden Metsästysyhdistys ry

Sahalahden Metsästysyhdistys ry (Sahmy) on vuonna 1949 perustettu perinteikäs metsästysyhdistys. Sahmy toimii Itä-Pirkanmaalla, entisen Sahalahden kunnan alueella. Seuran toimintaan kuuluvat metsästys, riistanhoito, ampumatoiminta ja kalastus. Hirvieläinten metsästysoikeus on hirviseurueilla. Myös koulutukset ja yhteistyö oppilaitosten kanssa ovat tärkeä osa Sahmyn toimintaa.

Noin 5000 hehtaarin metsästysmaat sijoittuvat tyypilliseen asutuksen ja vesistöjen pilkkomaan maaseutuympäristöön ja ulottuvat osin Laipanmaan metsätalousalueelle.

Sahmy omistaa osan Mustakorven ampumaradasta, jolla on jo vuosikymmeniä järjestetty mm. perinteiset Pääsiäis- ja Vappukisat metsästysammuntalajeissa. Viime vuosina ampumatoiminta on ollut hyvässä nousussa aktiivisen ampumajaoksen ansiosta ja yhdistys on järjestänyt nuorten ampumakoulutoimintaa ja tervetulleita riistapolkukilpailuja.

Sahmyn jäsenmäärä on vakiintunut viimeisen kymmenen vuoden aikana noin sataanviiteenkymmeneen henkilöön. Jäsenistö koostuu pääasiassa entisen Sahalahden kunnan alueella asuvista erämiehistä ja -naisista. Maanomistajajäseniä on noin puolet ja kunniajäseniä 18 henkilöä.