Metsästys Lahnajärvellä

Vesilintujen metsästys on alueella kielletty 20.8.-30.9. välisenä aikana. Rajoitusajan jälkeen saa vesilintuja metsästää ilman rajoituksia valtakunnallisten metsästysaikojen ja asetusten mukaisesti. On kuitenkin syytä jättää ampumatta taantuvien vesilintujen edustajat ja pitäytyä muutoinkin kohtuullisessa verotuksessa. Lahnajärveltä saatu saalis on ilmoitettava erikseen saalispalautetta antaessa vuoden vaihteessa.

Pienpetojen metsästys alueella on suositeltavaa. Seura on perustanut Sotka-hankkeen tiimoilta alueelle erillisen Pienpetoporukan, joka vastaa alueelle sijoitettujen loukkujen tyhjentämisestä ja huoltamisesta. Jos saat alueelta saalista on siitä syytä ilmoittaa Pienpetoporukan vastuuhenkilölle, jotta saalis tulee kirjattua Sotka-hankkeen pienpetotilastoon.

Pienpetoporukan vastuuhenkilö: Juha Mäkinen, puh 0400017270

Kaikki muu metsästys alueella tapahtuu valtakunnallisten metsästysaikojen ja asetusten mukaisesti. Alle 100 m säteellä näkyvästä vedestä ei saa käyttää lyijyä sisältäviä patruunoita haulikossa.